Privacybeleid

1.0 ONZE KERNWAARDEN INZAKE PRIVACY VAN GEBRUIKERS EN GEGEVENSBESCHERMING

2.0 TOEPASSELIJKE WETGEVING

De Flexiteek-website is ontworpen om te voldoen aan de toepasselijke gedeelten van de volgende nationale en internationale wetgeving met betrekking tot de gegevensbescherming en privacy van gebruikers:

Onze voldoening aan de bovenstaande wetgevingen, die allemaal stringent zijn, betekent dat de Flexiteek-website naar alle waarschijnlijkheid eveneens voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy van gebruikers die door vele andere landen en territoria is vastgelegd. Weet u niet zeker of deze website voldoet aan de specifieke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy van gebruikers voor het land waarin u woont, dan dient u voor opheldering contact op te nemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (wiens gegevens in paragraaf 9.0 te vinden zijn).

3.0 PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE DEZE WEBSITE VERGAART EN WAAROM WIJ DEZE VERGAREN

The Flexiteek website collects and uses personal information for the following reasons:

3.1 TRACERING VAN BEZOEKEN AAN DE WEBSITE

Zoals de meeste websites gebruikt deze website Google Analytics (GA) om gebruikersinteractie te traceren. Wij gebruiken deze gegevens om het aantal mensen te bepalen dat onze website gebruikt, om beter te begrijpen hoe zij onze website vinden en gebruiken en om te zien hoe zij door de pagina’s van de website navigeren.

Ofschoon GA gegevens zoals uw geografische locatie, apparaattype, internetbrowser en bedrijfssysteem registreert, identificeert niets in deze informatie u persoonlijk ten overstaan van ons. GA registreert tevens het IP-adres van uw computer, hetgeen gebruikt zou kunnen worden om u persoonlijk te identificeren, maar Google verleent ons geen toegang tot deze informatie. Wij beschouwen Google als een derde gegevensverwerker (zie hieronder paragraaf 6.0).

GA maakt gebruik van cookies, waarvan de gegevens te vinden zijn in de ontwikkelingsdocumentatie van Google.

Het uitschakelen van cookies in uw internetbrowser verhindert dat GA enig deel van uw bezoek aan pagina’s op onze website traceert. Voor meer informatie over hoe u dit kunt doen, zie onze pagina cookiebeleid.

3.2 E-MAILLINKS

Indien u ervoor kiest met behulp van e-maillinks contact met ons op te nemen, wordt niets van de door u opgegeven gegevens door deze website opgeslagen of doorgegeven aan / verwerkt door een van de in paragraaf 6.0 gedefinieerde derde gegevensverwerkers. In plaats daarvan zal dit naar ons gestuurd worden via mailservers die door uw eigen e-mailprovider of door uw internetprovider worden voorzien.

4.0 HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OPSLAAN

Persoonsgegevens die naar deze website worden gestuurd, worden opgeslagen op halfgeleiderschijven op in het V.K. gevestigde servers die door een van de leidende websitehostingbedrijven van het V.K. worden geëxploiteerd (zie paragraaf 5.0).

5.0 WEBSITE-, DATABANK- EN MAILSERVERS

5.1 WEBSITE- EN DATABANKSERVER

De Flexiteek-website en -databank worden volledig gehost in een rekencentrum van niveau III dat zich in Noord-Londen in het Verenigd Koninkrijk bevindt.

Enkele van de opvallender veiligheidsfuncties van het rekencentrum omvatten:

Alle verkeer (doorsturen van bestanden) tussen deze website en uw browser wordt geëncrypteerd en via HTTPS afgeleverd.

5.2 MAILSERVERS

Alle e-mailverkeer vanuit deze website wordt via SMTP-mailservers verstuurd, die door Sengrid worden voorzien. Sendgrid streeft ernaar het versturen van e-mails zo veilig mogelijk te maken en wij volgen al hun aanbevelingen voor beste praktijken om de e-mails te beveiligen die wij vanuit onze websites door hun systemen verzenden.

Wij beschouwen Sengrid als een derde gegevensverwerker.

6.0 ONZE DERDE GEGEVENSVERWERKERS

Wij maken van enkele derden gebruik om uit onzen hoofde persoonsgegevens te verwerken die door deze website worden vergaard. Deze derden zijn zorgvuldig gekozen en zij voldoen allen aan de in paragraaf 2.0 geschetste wetgeving. In de V.S. gevestigde verwerkers zijn tevens gecertificeerd conform het EU-U.S Privacy Shield.

6.1 GOOGLE LLC

Gebruikt voor websiteanalyse zoals omschreven in paragraaf 3.1. Privacybeleid, EU-U.S Privacy Shield-certificering

6.2 SENDGRID, INC.

Gebruikt om alle e-mailverkeer vanuit onze websites te verzenden, zoals omschreven in paragraaf 5.2. paragraaf 3.1. Privacybeleid, EU-U.S Privacy Shield-certificering

6.3 FELLOWSHIP PRODUCTIONS LTD.

The UK-based design and digital marketing agency responsible for building and maintaining the Flexiteek website. Website

6.4 SHARPSTACK HOSTING LTD. (T/A PROSTACK HOSTING)

Het in het V.K. gevestigde design- en digitalemarketingagentschap dat verantwoordelijk is voor het opbouwen en handhaven van de Flexiteek-website. Website

7.0 GEGEVENSINBREUKEN

Wij zullen alle illegale inbreuken op de databank van deze website of de databank(en) van onze derde gegevensverwerkers aan alle relevante personen en overheden binnen 72 uur na de inbreuk melden indien klaarblijkelijk is dat op identificeerbare wijze opgeslagen persoonsgegevens gestolen zijn.

8.0 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van deze website is: Wilks (Rubber Plastics) Mfgs Co Ltd, een Britse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met bedrijfsnummer: 1215369

Gevestigd te: Woodrolfe Road, Tollesbury, Essex, CM9 8RY, Verenigd Koninkrijk.

9.0 FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING

Dhr. Scott Berry – gedelegeerd cobestuurder, Wilks (Rubber Plastics) Mfgs Co Ltd.
Email: online@wilks.co.uk

10.0 WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen, naargelang ontwikkelingen in de wetgeving of branche. Wij zullen onze distributeurs of andere websitegebruikers niet uitdrukkelijk van deze wijzigingen op de hoogte stellen. In plaats daarvan adviseren wij dat u deze pagina bij tijd en wijle naziet op eventuele wijzigingen in het beleid. Specifieke beleidswijzigingen en -updates worden in het onderstaande wijzigingenlogboek vermeld.

10.1 WIJZIGINGENLOGBOEK

09/12/2020 – Dit privacybeleid aangevat.

{(40328 + 22)}

Trees planted to date

Menu